ΤΜΗΜΑ ΒΑΒΙΝΙ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ:
Στρίκος Ιωάννης

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Μπρισνόβαλης Βασίλειος

Χίτζος Νικόλαος

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Καμπούρης Αθανάσιος

Γενημαχλελής Παναγιώτης

Σαδίκης Ιωάννης

Αλμπανίδης Ιωάννης

Χίτζος Δημήτριος

Τσαλής Πασχάλης

Χαριζανάκης Χρήστος

Καλλιατζής Βασίλειος

Βάκας Γεώργιος

Κοκόζης Πάρης

Χοροζόπουλος Χαράλαμπος

Καρασερίδης Κυριάκος

Τσελεκίδης Θωμάς

Σβεντσίδης Ιωακείμ

Κουτσάκης Ευάγγελος

Τάλλιος Αλέξανδρος

Βάκας